Drogę do zawodu notariusza rozpoczęłam jeszcze w trakcie stacjonarnych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zdobywając sukcesywnie doświadczenie w warszawskich kancelariach notarialnych. Aplikację notarialną odbyłam w latach 2011-2013, a następnie, po zdanym pozytywnie w 2013 roku egzaminie notarialnym, pracowałam w charakterze zastępcy notarialnego, Danuty Kosim-Kruszewskiej, notariusz w Warszawie. Po otrzymaniu nominacji na notariusza, od dnia 15 grudnia 2014 roku nieprzerwanie pełnię tę funkcję w swoim rodzinnym mieście, w Kozienicach.

Kancelaria Notarialna

Katarzyna Szeląg-Wiśniewska, Notariusz

ul. Warszawska 13

26-900 Kozienice

notariusz kozienice

Tel. (48) 614 20 20

Tel. 606 42 45 42

Tel. 606 145 415

mail: szelag@notar.pl